Nowoczesne instalacje elektryczne

Firma ELSAPautomatic posiada w swej ofercie nowoczesne podejście do instalacji elektrycznych opartych na systemie przekaźników, które dają wiele możliwości rozbudowy systemu oraz poprawiają komfort użytkowania takich instalacji. Zadaniem takiego rozwiązania jest maksymalnie wykorzystanie możliwości dające radość z późniejszego korzystania. Systemy te oparte mogą być również o przekaźniki czasowe, zegary astronomiczne, czujniki zmierzchu lub ruchu w każdej konfiguracji, czy to wewnętrzna instalacja czy zewnętrzna lub roletowe komponowanie otwierania, zamykania automatycznego opartych o szereg sterowników. Rozdzielnie elektryczne, które budujemy pełnią rolę mózgu nowoczesnego domu, wyposażone w szereg nowoczesnych i prawidłowo dobranych zabezpieczeń dla Twojego bezpieczeństwa oraz całego nowoczesnego domu. Całość instalacji jest poddawana próbom oraz pomiarom w trakcie jej budowy oraz po jej zakończeniu a wyniki i protokół z badań przekazany inwestorowi.
Pomiary oraz protokoły z pomiarów. Wymóg sporządzania protokołów oraz pomiary nakłada Polska Norma. Oferta firmy ELSAPautomatic skierowana jest Dla inwestorów, zarządców budynków, wspólnot mieszkaniowych, osób prywatnych i innych instytucji lub placu budowy, którzy chcą mieć pewność że instalacja spełnia wymagania i została wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami lub czasookres sprawdzania instalacji zbliża się do końca. Sporządzany jest protokół odbiorczy, który jest podstawą do np. wypłacenia odszkodowania za zniszczenia budynku spowodowane niesprawdzoną instalacją elektryczną. Firma posiada wzorcowane mierniki oraz stosowne uprawnienia.